...

Beauty Salon: Special Service 2

2018-02-13

There is a special hair salon to satisfy from head to toe! Hyejin, who worked at a hairdresser who is famous as a decadent place. At first, I was reluctant to be served by my body, but from the moment I actively covet the guest. Hye-jin is a winner and winner of the special know-how of the president. But the new sex machine Zhuhei begins to take over all the guests with a tireless stamina.

Yra specialus kirpykla patenkinti nuo galvos iki kojų! Hyejin, dirbusi kirpėjas, kuris yra žinomas kaip dekadentinga vieta. Pradžioje aš buvau nenorėjęs būti aptarnautas mano kūną, bet nuo momento, kai aš aktyviai kirptų svečius. Hye-jin yra nugalėtojas ir nugalėtojas prezidento specialiųjų žinių. Bet nauja lytinė mašina Zhuhei pradeda visiems svečiams valdyti neišsekiama ištverme.

...