...

Brave

2012-06-21

Brave is set in the mystical Scottish Highlands, where Mérida is the princess of a kingdom ruled by King Fergus and Queen Elinor. An unruly daughter and an accomplished archer, Mérida one day defies a sacred custom of the land and inadvertently brings turmoil to the kingdom. In an attempt to set things right, Mérida seeks out an eccentric old Wise Woman and is granted an ill-fated wish. Also figuring into Mérida’s quest — and serving as comic relief — are the kingdom’s three lords: the enormous Lord MacGuffin, the surly Lord Macintosh, and the disagreeable Lord Dingwall.

Brave" yra nustatytas mistiniuose Škotijos ūkiais, kur Mérida yra karalystės princese, valdomoje Karaliaus Ferguso ir Karalienės Elinoros. Nevaldoma dukra ir kvalifikuotas šaulys Mérida vieną dieną pažeidžia šalies šventąjį paprotį ir netikėtai sugriauna karalystę. Bandydama viską sutvarkyti, Mérida ieško ekscentrinės senosios Išmintingos Moters ir yra suteikta nelaimingos įvykdytos troškimo. Taip pat svarbūs Méridos kelionės aspektai ir komiška palengvėjimo scena yra karalystės trys valdovai: didžiulis Lordas MacGuffin, atgrasusis Lordas Macintosh ir nepatenkintas Lordas Dingvollas.

...