...

Fall Guy

2023-05-12

A sexy political drama about a man who's blamed for a crime he didn't do. Will justice be ever served to small people like him?

Seksuali politinė drama apie vyrą, kuriam kaltinama nusikaltimu, kurio jis nepadaryjo. Ar teisė kada nors bus teikiama įprastiems žmonėms kaip jis?

...