...

Fighting Spirit - Mashiba vs. Kimura

2003-09-05

Kimura finally has his championship match. It takes place at the annual champion carnival. But now he must face the intense champion, Mashiba for the Junior Lightweight championship.

Kimura galiausiai turi savo čempionato kovą. Ji vyksta metiniame čempionų karnavale. Bet dabar jis privalo susitvarkyti su intensyviu čempionu, Mashiba, už Lengvojo svorio Juniorių čempionato laurus.

...