...

Lou

2022-09-23

A young girl is kidnapped during a powerful storm. Her mother joins forces with her mysterious neighbour to set off in pursuit of the kidnapper. Their journey will test their limits and expose the dark secrets of their past.

Jauna mergaitė yra pagrobyta galingos audros metu. Jos motina jungiasi jėgomis su paslaptingu kaimynu, kad įsivyrautų palydėjant pagrobuotojui. Jų kelionė išbandys jų ribas ir atskleis tamsias jų praeities paslaptis.

...