...

Mortal Kombat

2021-04-07

Washed-up MMA fighter Cole Young, unaware of his heritage, and hunted by Emperor Shang Tsung's best warrior, Sub-Zero, seeks out and trains with Earth's greatest champions as he prepares to stand against the enemies of Outworld in a high stakes battle for the universe.

Išsenkusi MMA kovotoja Cole Young, nežinanti savo paveldėjimo ir vijama imperatoriaus Shang Tsung geriausiojo kario Sub-Zero, ieško ir treniruojasi su Žemės didžiausių čempionų, ruošdamasis kovai su Outworld priešų universui.

...