...

Ride On

2023-04-07

The once beautiful, now down-and-out Dragon Tiger martial artist Lao Luo lives with his beloved horse, Red Rabbit. Due to a debt dispute involving Red Rabbit, he is faced with the crisis of "father-son separation". In desperation, Lao Luo asks his daughter Bao and her boyfriend Naihua, who have misunderstood him for years, for help. On the road of self-help of three people and one horse, they make a lot of jokes and gradually get closer to each other.

Kartą gražus, dabar nuskurdęs „Drakono Tigras“ kovos menininkas Lao Luo gyvena su savo mylimu arkliu „Raudonuoju Kaniuku“. Dėl skolos ginčo, susijusio su „Raudonuoju Kaniuku“, jis susiduria su „tėvo- sūnaus“ skyrybų krize. Bejėgiškumas apims Lao Luo, ir jis prašo pagalbos savo dukros Bao ir jos draugo Naihuos, kurie jį neteisingai suprato metų metais. Trijų žmonių ir vieno arklio savianalizės kelyje jie juokauja ir pamažu tampa artimesni vienas kitam.

...