...

Suro

2022-12-02

Elena and Ivan are getting ready to enter into a new phase in their life. They are leaving the metropolis of Barcelona to settle in the Catalan countryside, where they are taking over a cork oak plantation. Not only will the business pay for their living, but they also want to exploit the plantation equitably and sustainably. But despite their ideals, Elena and Ivan soon find themselves in a crisis which will endanger not only their project, but also their relationship.

Elena ir Ivanas pasiruošia įeiti į naują gyvenimo etapą. Jie palieka Barselonos metropolę, kad įsikurtų Katalonijos kaimynystėje, kur jie paveldi vištapelius uosmedžius. Verslas ne tik užtikrins jų pragyvenimą, bet ir jie nori eksploatuoti plantaciją teisingai ir tvariai. Tačiau nepaisant jų idealų, Elena ir Ivanas greitai patenka į krizę, kuri ne tik gresia jų projektui, bet ir jų santykiams.

...