...

The Girl from the Other Side

2022-03-10

Once upon a time, in a far, faraway place, there were two lands. The world was divided into an inner land and an outer land. People feared the outer land, inhabited by eerie beings, the carriers of curse. One day, on the border to the inner land inhabited by humans, one such being finds a girl on heaps of abandoned dead bodies. The girl says her name is Shiva and shows affection to the "being" who found her, calling him "Teacher." This is a story of two people—one human, one inhuman—who linger in the hazy twilight that separates night from day.

Kartą, toli, toli atokia vietoje buvo du kraštai. Pasaulis buvo padalintas į vidinę ir išorinę žemę. Žmonės bijojo išorinės žemės, apgyvendintos keistų būtybių, prakeiksnių nešėjų. Vieną dieną, pasienyje su žmogaus apgyvendinta vidaus žeme, viena tokia būtybė randa mergaitę, gulintį ant apleistų mirusių kūnų krūvų. Mergaitė sako savo vardą Shiva ir rodo meilę "būtybei", kuri ją surado, vadindama jį "Mokytoju". Tai istorija apie dvi žmonės - vieną žmogiškąjį, kitą nežmogiškąjį - kurie užstrigę miglotoje twilights, skiriančioje naktį nuo dienos.

...